DELTA onderwijs staat voor talentontwikkeling bij ieder kind!

DELTA logo

DELTA onderwijs: eerste DELTA school in Enschede per augustus 2015!

Het DELTA-team is druk bezig om de eerste jaargangen onderwijs te realiseren. Deze pagina is daarom nog volop in ontwikkeling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met initiatiefnemer Marjolein van Klink (directeur@elfenbron.nl).

DELTA® onderwijs richt zich op het ontluiken van talent!

Door de diversiteit in de (digitale) leermiddelen en het aanpassend vermogen van het materiaal wordt een verregaande aansluiting op de individuele kenmerken van de leerlingen gewaarborgd, is daadwerkelijk aansluiting op de individuele belevingswereld van de leerling mogelijk geworden en wordt beoogd leerlingen op het eigen niveau optimaal onderwijs te bieden. Hiermee worden m.n. ook meer- en hoogbegaafde leerlingen uitgedaagd op het eigen niveau terwijl ze de sociale cohesie binnen de eigen leeftijdsgroep niet hoeven te missen. Er is met DELTA® onderwijs geen sprake meer van “de gewone leerling” versus “de minder begaafde” of “meer begaafde” leerling. Iedere leerling presteert binnen een eigen onderwijslijn met realistische maar uitdagende leerdoelen, waarbij het onderwijssysteem zich aanpast aan de individuele kenmerken van de leerling (denk hierbij aan kenmerken gerelateerd aan de executieve functies, het zelf regulerend vermogen, de zone of proximal development, diversiteit versus regelmaat in weergave, enz.). Talentontwikkeling is hiermee bij elke leerling de norm.

De eerste DELTA® school (naam: De Elfenbron) zal worden gerealiseerd op de campus van de Universiteit Twente. De Elfenbron zal per 1 augustus 2015 zijn deuren openen en daarmee is de eerste evidence based talent-school een feit!

DELTA® onderwijs maakt zich hard voor onderwijs op maat voor ieder kind!

DELTA® school De Elfenbron zal worden bestuurd vanuit de koepel VCO Oost Nederland. Deze koepel participeert samen met andere partijen in het expertisecentrum individualiteit in leren en talentontwikkeling: AsteriaLatona.