Evidence based

Differentiatie: op basis van theoretisch model => KAMELEON

De basis voor differentiatie wordt vormgegeven middels een op evidentie gebaseerd theoretisch model: KAMELEON (Klinks Adaptivity Model Explaining Learner diversity Equation and Optimalization Nodes). Dit model beschrijft, op basis van een brede body of knowledge, op welke kernpunten variabiliteit wenselijk is. Voorbeelden van deze kernpunten zijn:

  • Taakinhoud (rekenen, taal, wereldoriëntatie, …)
  • Context (sport, natuurverschijnsel, seizoenen, …)
  • Niveau (zone van naaste ontwikkeling)
  • Diepgang (een onderwerp helemaal uitdiepen, verschillende onderwerpen naast elkaar)
  • Instructievorm (direct, ontdekkend, kapstok eerst, voorbeeld eerst, veel structuur, veel associatie-vrijheid, …)

Een initiële keuze voor het maatwerktraject wordt gedaan op basis van inschatting van de docent, de ouder en aanvullende leerling specifieke gegevens. Door continue monitoring en terugkoppeling van de daadwerkelijk behaalde resultaten versus de beoogde en verwachte resultaten, wordt het maatwerktraject aangepast (adaptiviteit) waardoor een continue passing van het onderwijs en de kenmerken van de leerling wordt gewaarborgd.

DELTA niet nieuw